Inženýrská činnost

Projednáváme a zajišťujeme územní rozhodnutí, stavební povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném znění (novela č. 350/2012 Sb.), kolaudaci a kolaudační souhlas, majetkoprávní vypořádání staveb, vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb. Kompletní rozsah inženýrských činností, které provádíme, je specifikován v úvodu sazebníku UNIKA.

Kromě hlavního oboru činnosti zajišťujeme ekonomickou činnost a poradenství v oblasti staveb.