Projektová činnost

Po dohodě s investorem (objednatelem) zajišťujeme projekční činnost potřebnou pro plánovanou výstavbu, v rámci poskytnutí komplexních služeb pro investora.