O nás

Společnost byla založena v roce 1992 a od svého vzniku úspěšně působí na území České republiky. Hlavním předmětem činnosti je výkon investorsko - inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb všeho druhu.

Za tak dlouhou dobu působení na trhu se nám podařilo navázat spolupráci s celou řadou kvalitních subdodavatelů.
Naše společnost zaměstnává jak vysokoškolsky, tak středoškolsky vzdělané pracovníky s dlouholetou odbornou praxí a autorizací.

Společnost INVESTSERVIS, spol. s r. o. pracuje bez úvěru, nemá žádné nesplněné závazky.

Předměty podnikání:

Vykonávání dozorování staveb v oboru pozemního, vodohospodářského a dopravního stavitelství.
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Projektová činnost ve výstavbě.

Odborná způsobilost našich zaměstnanců:

Osvědčení o autorizaci vydaná ČKAIT podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.:
autorizovaný technik a autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb,
autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby.

Osvědčení k výkonu činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi, zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.