Koordinátor BOZP

Zajišťujeme a provádíme činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. na základě vydaných osvědčení k této činnosti.

Koordinujeme a spolupracujeme se zhotoviteli nebo osobami jimi pověřenými při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

Podáváme podněty a na vyžádání objednatele doporučujeme technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací.