Inženýrská činnost

Provádíme kompletní rozsah inženýrských činností, který je blíže specifikován v sazebníku UNIKA.

Projektové práce

Po dohodě s objednatelem zajistíme projekční činnost pro plánovanou výstavbu.

Koordinátor BOZP

Zajišťujeme a provádíme činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.